Opozorilne oznake

Naše kakovostno izdelane opozorilne table vam nudimo v obliki opozorilnih tabel iz forexaopozorilnih nalepk in opozorilnih oznak za tla zaključene s protidrsnim materialom. Namen tabel je, da nas opozarjajo na neposredno nevarnost v okolici.

POJMI, KI JIH ZAJEMAJO NAŠE OPOZORILNE TABLE

  • Varnostni znak – je znak, ki se nanaša na določen objekt, dejavnost ali stanje. Daje informacijo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Znak je lahko napis, barva, svetlobni znak, zvočni signal, govorna ali ročna signalizacija.
  • Znak za prepoved – je znak, ki prepoveduje določeno dejanje, ki lahko povzroči tveganje za varnost in zdravje
  • Opozorilni znaki – je znak, ki opozarja na tveganje ali nearnost
  • Znak za obveznost – je znak, ki predpisuje obvezno ravnanje v določenem primeru

ZAKAJ NAŠE OPOZORILNE OZNAKE

Naše opzorilne table so primerne za namestitev na vsa mesta, kjer je možno varnostno tveganje ali nevarnost. Ponujamo veliko izbiro opozorilnih motivov, ki jih je možno naročiti kot tabla iz forexanalepka ali pa kot oznaka za tla, ki je zaščitena s prozorno protodrsno nalepko, ki ne drsi in bistveno podaljša življenjsko dobo table. Z našimi opozorilnimi tablami izpolnjujete zakonske zahteve, ki pravijo, da mora vsak delodajalec zagotoviti postavitev varnostnih znakov na mestih, kjer se delavci tveganjem ne morejo izogniti, ker jih ni bilo možno odpraviti ali zmanjšati.

ZAKONODAJA V ZVEZI Z VARNOSTNIMI ZNAKI

3. člen (1) Delodajalec mora zagotoviti postavitev varnostnih znakov na mestih, kjer se delavci tveganjem ne morejo izogniti, ker jih delodajalec ni mogel odpraviti ali dovolj zmanjšati s tehničnimi sredstvi kolektivnega varstva ali ustrezno organizacijo dela.

3. člen (2) Delodajalec mora pri postavitvi varnostnih znakov upoštevati oceno tveganja za varnost in zdravje delavcev pri določenem delu in v določenem okolju, ter zagotoviti, da so takšni znaki vedno na zahtevanem mestu.