OZNAČEVANJE TAL

Naši označevalni trakovi so trpežni in se uporabljajo za različno označevanje raznih prehodov, poti, ležišča palet, označevanje poti do pisarn itd. in jih lahko uspešno uporabljate v poljubnem okolju, kot so skladišča, pisarne, trgovine itd..

Na razpolaga imamo 3 vrste označevalnih trakov:

Za izdelke lahko pošljete povpraševanje preko telefona na 083 883 883 ali 040 572 772 ali pa nas kontaktirajte  

ZAKONODAJA V ZVEZI Z
OZNAČEVANJEM37. člen
(2)
Če so nivoji tal delovnega prostora različni, mora delodajalec prehode med nivoji označiti. Rob višjega nivoja oziroma stopnice mora biti na zgornji strani označen s predpisanim znakom po vsej dolžini, širina označbe pa ne sme biti ožja od 5 cm.

46. člen
(1) Delodajalec mora zagotoviti, da so prozorna vrata označena z dobro vidnimi oznakami
v višini oči
.

54. člen
(3) Prometne poti morajo biti označene z vidnimi črtami rumene oziroma bele barve, širokimi najmanj 50 mm, oziroma s kovinskimi, v nivoju poda vsajenimi ploščicami enake velikosti.

Označevanje požarne opreme in njena namestitev
1. Požarna oprema mora biti prepoznavno označena z rdečo barvo ter dodatno označena z ustreznimi tablami.