ODSEVNI TRAKOVI

Naše samolepilne odsevne trakove lahko uporabljate povsod, kjer je potrebna dobra vidljivost. Zato so najbolj uporabni v temnih prostorih ali tam, kjer je slabša vidljivost. Osvetljeni odsevajo svetlobo in nas opozorijo na mogočo nevarnost na poti.

V primeru slabe vidljivosti, na primer ponoči, lahko s pomočjo naših odsevnih trakov označite pot do domačega dvorišča in si tako zagotovite večjo varnost. Za boljšo vidljivost in varnost na cesti.

Trakovi so prevlečeni s plastjo trajnega lepila, ki zagotavlja dolgo prilepljenost na površino.

Naši odsevni trakovi so primerni za trde površine, kot so:

  • Delovni stroji
  • Stebrički, zapornice
  • Tovornjaki, kombiji,…

Izdelke lahko naročite preko telefona na 083 883 883 ali 040 572 772 ali pa  

Na izbiro:

  • Barve: rdeče-bela, rumeno/črna, bela, rumena, rdeča, zelena, modra, oranžna
  • Širina: 19mm do 1220mm.
  • Dolžina koluta: 10m.

odbojni

Izdelke lahko naročite preko telefona na 083 883 883 ali 040 572 772 ali pa  

ZAKONODAJA V ZVEZI Z
OZNAČEVANJEM37. člen
(2)
Če so nivoji tal delovnega prostora različni, mora delodajalec prehode med nivoji označiti. Rob višjega nivoja oziroma stopnice mora biti na zgornji strani označen s predpisanim znakom po vsej dolžini, širina označbe pa ne sme biti ožja od 5 cm.

46. člen
(1) Delodajalec mora zagotoviti, da so prozorna vrata označena z dobro vidnimi oznakami
v višini oči
.

54. člen
(3) Prometne poti morajo biti označene z vidnimi črtami rumene oziroma bele barve, širokimi najmanj 50 mm, oziroma s kovinskimi, v nivoju poda vsajenimi ploščicami enake velikosti.

Označevanje požarne opreme in njena namestitev
1. Požarna oprema mora biti prepoznavno označena z rdečo barvo ter dodatno označena z ustreznimi tablami.

 

ZAKONODAJA V ZVEZI S PROTIDRSNIMI TRAKOVI
(izognite se tožbam)

56. člen
(3) Pohodna površina stopnic mora biti ravna in izdelana iz materiala,ki ne drsi.
Če delodajalec tega ne more zagotoviti, mora stopnice obložiti s trakovi,ki preprečijo drsenje.

Direktiva Evropske skupnosti št. 89/654 pravi:

9.01. Tla na delovnem mestu ne smejo imeti nevarnih izboklin, lukenj ali
nagibov, biti morajo fiksirana, stabilnain ne smejo drseti.
21.03. V primeru, da delavci svoje delo opravljajo na prostem, morajo biti
delovne razmere urejene tako, da delavci ne morejo drsniti ali pasti.
V primeru avtobusov in vlakov bosta evropski parlament in evropskisvet sprejela novo
direktivo (1) o varnosti, ki bo še posebej zadevala potnike, ki so omejeni pri svojem gibanju. ivo (1) o varnosti, ki bo še posebej zadevala potnike, ki so omejenipri svojem gibanju.

Posebne zahteve:

protidrsna površina na prehodih in dostopih (Aneks I, 7.7.5.9.)

protidrsne stopnice (Aneks I, 7.7.7.6.)

protidrsne talne površine na področjih,
ki so namenjeni invalidskim vozičkom
(Aneks VII, 3.6.1. in 3.8.3.g)

nedrseče mokre površine (aneks VII, 3.5.)