ZA ODRASLE IN ZA KOLESARJE

Uporaba odsevnih elementov izboljša vidljivost od nekaj sto metrov in pri prižganih dolgih lučeh razdalje od enega kilometra. Nižje kot so odsevni elementi postavljeni, hitreje bo odboj luči opozoril voznika na oviro. Voznik potrebuje nekaj sekund od trenutka, ko je opazil, do trenutka ko reagira za zaviranje ali da se izogne oviri!

Odsevni trakovi za kolesarje so namenjeni za večjo prepoznavnost in varnost v cestnem prometu. Namestimo jih enostavno tja, kjer bo vidnost odsevnih trakov največja in najbolj vidna.

Izdelke lahko naročite preko telefona na 083 883 883 ali 040 572 772 ali pa  

Odsevne zapestnice

Odsevne zapestnice izboljšujejo vidljivost in varnost v cestnem prometu. Omogočajo maksimalno učinkovitost odsevnega materiala, tako za otroke kot tudi odrasle. Zagotavljajo visoko prepoznavnost, saj se v temi svetijo. Idealen je za večerne promocije, prireditve, šole in vrtce. Na odsevne zapestnice vam lahko natisnemo tudi vaš logotip.
Velikost: 340x30mm. Po naročilu tudi druge dimenzije.

P1050516

Odsevniki za kolo

Izboljšajo vidljivost in varnost v cestnem prometu izdelek, ki ustreza standardu EN 13356. Namenjeni so za večjo vidnost uporabnika v nevarnih situacijah, ne glede na vir svetlobe podnevi in pri osvetlitvi ponoči.

 

 

 

Odsevni telovniki

Odsevni telovniki omogočajo dobro prepoznavnost uporabnika. Namenjeni so za večjo vidljivost v cestnem prometu, za večjo varnost za cestno delo, gradbeništvo in ostala zunanja dela
V ponudbi so odsevni telovniki v rumeni barvi in v različnih velikostih (L, XL, XXL).
Na odsevne telovnike vam lahko natisnemo tudi vaš logotip.

KDI2PRZ

 

Kresničke

Kresničke so kot prosto viseči proizvodi, ki se jih nosi za boljšo vidljivost in prepoznavnost v cestnem prometu za otroke in odrasle. Namenjena so za večjo vidnost uporabnika v nevarnih situacijah, ne glede na vir svetlobe podnevi in pri osvetlitvi ponoči. V ponudbi so kresničke v obliki medvedka v beli in rumeni barvi.
Velikost: 70mm

P1050533

P1050551

POMEMBNO PRAVILO:

“Vsaka oseba do 15 let, po cesti ob mraku zunaj pozidanega območja, je dolžna uporabljati odsevnik, da je viden za druge udeležence v prometu.”
(Člen 43, ust2)

[Otroci na cesti]

Izdelke lahko naročite preko telefona na 083 883 883 ali 040 572 772 ali pa  

 

ZAKON O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA(ZVCP-Q-UPB5)

93. člen
(uradno prečiščeno besedilo)

(1)  Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2.

(2)  Učenci oziroma učenke prvega in drugega razreda osnovne šole, morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika iz prejšnjega odstavka tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.

OSVETLITEV PEŠCEV

94.člen
(uradno prečiščeno besedilo)

 

(1)  Pešec, ki vleče ali potiska po vozišču ročni voziček ali se vozi po vozišču v invalidskem vozičku, mora imeti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti na vozičku prižgano najmanj eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo, pritrjeno na levi strani, ki mora biti vidna od spredaj in zadaj. Svetloba svetilke ne sme slepiti drugih udeležencev v cestnem prometu.

(2)  Pešec, ki ponoči hodi zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju, kjer ni pločnika ali pešpoti, po vozišču ali tik ob njem, mora nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, svetilko, ki oddaja belo svetlobo, ki je vidna s sprednje in zadnje strani ali odsevni telovnik živo rumene ali oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, ali odsevnik iz prvega odstavka 93. člena tega zakona .

(3)  Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora organizirana skupina pešcev, ki hodi ponoči zunaj naselja ali v neosvetljenem naselju po vozišču, uporabljati na začetku in na koncu skupine najmanj po eno svetilko, ki oddaja belo svetlobo. Svetilke morajo biti nameščene tako, da jih lahko drugi udeleženci v cestnem prometu pravočasno opazijo.

(4)  Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek pešec, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(5)  Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek organizator skupine pešcev, če skupina ni osvetljena, kot to določa tretji odstavek tega člena.